Dethleffs Just 90 T 7052 EB Ducato 2.3JTD 140hv 2021 -matkailuauton vuokrausehdot, päivitetty 5.4.2022

1. KULJETTAJAT

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Vuokraajalla (=kuljettajalla) tulee olla vuokraushetkellä voimassa oleva ajokortti ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus. Ikävaatimus 21 vuotta.

a. Varsinainen kuljettaja

Varsinainen kuljettaja lisätään vuokrasopimukseen varauksen yhteydessä. Hänen tulee esittää vähintään kolmen vuoden voimassa ollut B-ajokortti sekä voimassa oleva pankki- tai luottokortti.

b. Lisäkuljettaja

Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen.

Vuokraaja saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Tässä tapauksessa vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

2. TUPAKOINTI, LEMMIKIT, FESTARIT

2.1 Tupakointi autossa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.

2.2 Lemmikkieläinten mukaan ottaminen on kielletty. Ilman erillistä sopimusta mukaan otetuista lemmikeistä peritään erillinen siivousmaksu 200 €.

2.3 Autoa ei vuokrata festarikäyttöön.

3. AUTON KÄYTTÖ

3.1 Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle tulee kummankin osapuolen tarkastaa auton ulkoinen kunto esim. valokuvaamalla mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

3.2 Palautettaessa auton varusteineen tulee olla samassa kunnossa kuin luovutushetkellä, lukuun ottamatta normaalia kulumista. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Katso tarkemmat ohjeet palautukseen kohdasta 15.

3.3 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kaupallisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

3.4 Huomioi auton mitat ja pyri välttämään auton ajamista ahtaisiin paikkoihin, liian mataliin katoksiin, kuten bensa-asemat, ja tarkista myös alikulkusiltojen korkeudet. Älä myöskään aja autoa esim. kapealle metsätielle, jos on mahdollista, että puiden oksat aiheuttavat raapimisjälkiä. Peruutettaessa ajoneuvoa varmista aina, että auton takana on riittävästi vapaata tilaa. Muista lukita auto huolellisesti, kun poistut autosta.

3.5 Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai muulle alueelle siten ja niin pitkäksi ajaksi, että se kiinnittää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä.

3.6 Leirintäalueilla turvaväli toiseen ajoneuvoon ja sen varusteisiin on vähintään 4 m.

3.7 Vuokra-aikana autolla ajettavan matkan määrää ei ole rajoitettu.

3.8 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että auton akkujen lataustaso säilyy ja ettei niiden jännite pääse laskemaan alle 11 voltin.

3.9 Autossa olevia asiakirjoja, kuten rekisteriotetta, käyttöohjeita ja mahdollisia muita asiakirjoja on käsiteltävä huolella. Mahdolliset vahingot veloitetaan vuokralaiselta.

4. AUTON VESIJÄRJESTELMÄT

4.1 Vuokraamo huolehtii siitä, että auton raikasvesisiäiliö on täynnä ja harmaavesisäiliö sekä Wc-kasetti ovat tyhjennettynä vuokraajan ottaessa auton haltuunsa.

4.2 Vuokraajan on käytettävä auton vesijärjestelmiä ja Wc:tä auton käyttöohjekirjan ja vuokraamon antamien ohjeiden mukaan.

4.3 Veden ja Wc:n käyttö talvikuukausina 1.11 – 1.5. on kielletty ilman vuokraamon antamaa kirjallista lupaa jäätymisriskin vuoksi. Vettä ei myöskään mainittuna aikana saa kaataa tiskialtaaseen tai Wc:n lavuaariin, eikä saa käyttää suihkua ilman vuokraamon antamaa kirjallista lupaa.

5. POLTTOAINE JA AUTON HOITO

5.1 Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo kertoo käytettävän polttoaineen: Diesel, talvella talvilaatu.

5.2 Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.

5.3 Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn / jäähdyttimen nesteiden määrästä ja renkaiden ilmanpaineista yms.

6. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

6.1 Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista siihen asti, kunnes vuokraamo on suorittanut palautustarkastuksen.

6.2 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Tupakointi ja eläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty.

d. Jos kysymyksessä on sellainen vahinko, joka korvataan auton vakuutuksesta, vuokraajan korvausvastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Omavastuuosuus määräytyy erikseen kunkin vahinkotapahtuman osalta vakuutussopimuksen ehtojen mukaan. Vuokraajan omavastuuosuus on enintään 1000 €/ kutakin vahinkoa kohden.

7. VUOKRAAJAN VASTUU KAIKESTA VAHINGOSTA

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon kokonaisuudessaan vuokraamolle.

Vuokralainen on kokonaisuudessaan vastuussa niistä autolle ja sen varusteille aiheuttamistaan vahingoista, joita auton kaskovakuutus ei korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat mm. seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneet vahingot:

 • Ylikuormaus tai ajaminen tyhjillä renkailla
 • Vääränlaisen polttoaineen tankkaaminen autoon
 • Tupakanpolton, lemmikkieläinten, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat verhoilu- ja muut vahingot
 • Ajaminen sellaisilla alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
 • Pakkasen auton vesijärjestelmälle tai saniteettivälineille aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
 • Auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

8. VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

9. MUUT MAKSUVELVOLLISUUDET

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköintimaksut, rikemaksut, ylinopeus-sakot, tietullit, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta koituvista kustannuksista. Jos autoa ei palauteta vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana, vuokranantajalla on oikeus veloittaa vuokraajalta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut.

10. VARAUSMAKSU / VUOKRAN MAKSU

10.1 Varaus tulee voimaan, kun varausmaksu 300 € on maksettu. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa varaamisesta varaus purkautuu. Varausmaksun voi maksaa käteisellä tai tilisiirrolla. Mikäli vakuus suoritetaan tilisiirtona, on varaus vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä.

10.2 Varausmaksu palautetaan kokonaisuudessa auton palautuksen yhteydessä, kun auto on palautettu sovittuna aikana, siivottuna, astiat pestyinä, tankattuna ja muutoinkin sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mikäli vuokraaja peruu autovarauksen, ei varausmaksua 300€ palauteta vuokraajalle.

10.3 Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran kokonaisuudessaan vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuokrauksen alkamista tai erikseen sovittaessa vuokranantajan kanssa viimeistään noudettaessa autoa.

10.4 Auton palautuksen yhteydessä auto tarkistetaan ja suoritetaan ylimääräinen korvaus, mikäli vuokraehdoissa velvoitettuja asioita, kuten siivous, Wc- kasetti / harmaavesisäiliön tyhjentäminen tai polttoaineen täyteen tankkaus, on jätetty tekemättä.

11. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

11.1 Auton vuokravaraus on peruttavissa vapaasti vuokralaisen toimesta ilman seuraamuksia neljä (4) viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkua.

11.2 Peruutuksesta, jonka vuokralainen tekee myöhemmin kuin (4) viikkoa ennen sovittua autonvuokrausta on vuokraamolla oikeus pidättää koko vuokrahinta. Vuokraamo palauttaa puolet vuokranmaksusta, jos vuokralainen esittää hyväksyttävän syyn peruutukselleen (sairaus tms).

11.3 Vuokraamo pidättää itsellään oikeuden perua varaus ilman korvausvelvollisuutta milloin tahansa ennen sovittua autonvuokrausta, jos autoa ei voida luovuttaa vuokraamosta riippumattomasta syystä eli em. auto on vaurioitunut liikennekelvottomaan kuntoon. Jos auto on luovutushetkellä ajokunnossa, mutta auton käyttöön / mukavuuteen olennaisesti liittyvät laitteet ovat edellisellä vuokralaisella rikkoutuneet eikä vikoja olla voitu poistaa, vuokralaisella on oikeus 10% hinnanalennukseen.

12. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Sekä vuokraamo vastaa siittä, että autolla on voimassa oleva liikennevakuutus ja autovakuutus (kasko).

Vuokranantaja ei vastaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka- tai majoituskuluja. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa, mikäli auton vakuutus ei sitä korvaa.

13. MATKAMITTARI

a. Ajettu matka mitataan ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.

b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

14. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

14.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

14.2 Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Myös jos syyllisyys on selvä, vuokraajan on kutsuttava poliisi paikalle. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

14.3 Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingoista.

15. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

15.1 Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan viimeisenä päivänä kello 11:00 mennessä tai sopimuksen mukaan. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa.

15.2 Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Huomaa kuitenkin, että vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista siihen asti, kunnes vuokraamo on suorittanut palautustarkastuksen, kuten kohdassa 6 kerrotaan.

15.3 Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

15.4 Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 15.1 ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Kts. kohta 16.

16. LOPPUSIIVOUS ENNEN PALAUTUSTA

16.1 Ennen auton palautusta vuokraajan tulee huolehtia seuraavat asiat:

 • Wc-kasetti ja harmaavesisäiliö tulee olla tyhjennetty
 • Roska-astiat tulee olla tyhjennetty ja siistit
 • Astioiden/ruokailuvälineiden tulee olla pestynä ja paikoillaan.
 • Jääkaappi, lavuaarit ja pöydät tulee olla pyyhittyinä.
 • WC pitää olla siivottuna.
 • Liinavaatteet tulee olla purettuna pyykkisäkkiin ja petivaatteet viikattuna sängyllä.
 • Matkailuauton sisäosat tulee olla siivotut.

Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty, veloitetaan siivoustöistä 300 €. Halutessasi voit ostaa loppusiivouksen hintaan 300 €.

16.2 Jos vuokraaja ei ole tyhjentänyt harmaavesisäiliötä ja vuokraamo joutuu sen tekemään, veloitetaan tästä vuokraajalta 50€.

16.3 Jos vuokraaja ei ole tyhjentänyt wc-kasettia ja vuokraamo joutuu sen tekemään, veloitetaan tästä vuokraajalta 50€.

17. LOPPUTANKKAUS ENNEN PALAUTUSTA

Auto on palautettava täyteen tankattuna. Mikäli haluat palauttaa auton vajaalla tankilla, voit ostaa vuokranantajalta tankkauspalvelun 20 € + päivän dieselin hinta.

18. AUTON PALAUTUKSEN MYÖHÄSTYMINEN

Auto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajankohta ja kellonaika on erikseen määrätty vuokralaisen kanssa / vuokrasopimuksessa. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina 50 € / alkavalta tunnilta.

19. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokramaksusta vuokralleottajalle. Jos auto on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan.

20. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

21. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

22. JÄLKILASKUTUS

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia. Siksi on tärkeää, että vuokraaja tarkistaa auton kunnon huolellisesti vuokraushetkellä.

23. KAASU

Autossa on kaksi kaasupulloa, josta toinen on aina täynnä. Pullojen vaihto tapahtuu manuaalisesti eli autossa ei ole ns. pullonvaihtaja-automatiikkaa.

24. FORCE MAJEURE

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus/varaus, mikäli autoa kohtaa ennalta arvaamaton vahinko / vuokraamosta riippumaton syy, jonka vuoksi autoa ei voida vuokrata ja näissä tapauksessa vuokraamo palauttaa jo mahdollisesti maksetut maksut täysimääräisenä takaisin.

25. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Hyvää ja turvallista matkaa!